oromo app

App MM Aanaa kiramuu kana app store irraa download godhadhaa

APP kuni app Mana Murtii Aanaa Kiiramuu tin kan hojjetamee hawaasaf play store irrattii gadi lakkifamee dhaa. App kana download godhadhaa yaada kessaniis isaaniif keennaa hojii manneen murtii kenyaan hojjetamuu walif bekkamtii keennuu wal cimsuu qabnaa. Muxannos irraa fudhadhaa. MMurtii Ol’aanaa Godina Jimmaa Sisay wa’e app kanaa Mana murtii Aanaa Kiiramuu Manni murtii Aanaa Kiiramuu …

App MM Aanaa kiramuu kana app store irraa download godhadhaa Read More »