Odessaa

Mannii Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Gamaggamaa Rawwii hojii bara 2013 fi karoora bara 2014 irrattii guyyota lamaaf taasiisaa turee har’a golabamee.

Mannii hojii abbaa alangaa Godina Jimmaa gamaggamaa raawwii hojii kan bara 2013 fi karoora hojii bara 2014 irrattii marii gadii fagaataa ta’e guyyaa 13/12/2013 fi 14/12/2013 guuyyoota lamaaf erga taasiiseen booda har’a gaafa guyyaa 14/12/2013 xumuureera. xumura marii godhamee irrattiis bekkamtiifii badhaasni kan kennamee yommuu ta’u raawwi hojii bara 2013 sadarkaa manneen hojii anaalee baasuun anaalee 1ffaa hanga 3ffaa bahaan geebni badhaasamee jira haaluma kanaan aanaaleen 1hanga 3 bahun badhaasaman kan armaan gadiitii.

  1. ffaa mana hojii AA Limmuu saqqaa.
  2. ffaan Mana hojii AA Anaa Sigimoo
  3. ffaan Mana hojii AA Anaa Gumay qabatanii jiruu

kana malees hojjettoota raawwii hojii gaarii garsiisaniif badhaasaafii bekkamtiin kennameera. haaluma kanaan

1ffaa Addee Faantuu

2ffaa Obboo Girmaa

3ffaa Addee Mabrat Ta’un bekkamtiin kennameefii jiraa

sagantaa badhaasaa MHAAGJ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *