Follow Subscribe & Contact us.

Nuhordoofaa Galmaahun miseensa ta’a, Nun qunnamaa.
πŸŒ³πŸ›βš–οΈMHAAGJβš–οΈπŸ›πŸŒ³

αŠ α‰£αˆ α‹­αˆαŠ‘α£ α‹­αŠ¨α‰³α‰°αˆ‰αŠ• αˆƒαˆ³α‰¦α‰΅αŠ• α‹«αŒ‹αˆ©αŠ•α’

galmaahuun miseensa ta’u keessanin heeraafi seera biyyaafi naannoo kenyaas ta’e naannolee biro akkasumas murtoo ijjibbaataafii barrulee qo’annaafii qorannaa seeraa haala salphaan ni argattuu waan maxxansinee maraa email kesaani isin dhaqaba.

web MHAAGJtti galmaahuf ademsa armaan gadi hordofaa.
  1. Email kessan sanduqa kessatti barressun follow tuqaa.
  2. Wayita follow tuqxan email kessanin link isinif ergina wan ta’ef linkin isin dhaqabuu mirkaneffadhaa.
  3. Linkin yoo email kessanin seene confirm subscription tuqaa. yoos miseensummaan kessan nu birattii bekkamtii argata.
[jetpack_subscription_form show_subscribers_total=”true” button_on_newline=”true” custom_font_size=”16″ custom_border_radius=”0″ custom_border_weight=”1″ custom_border_color=”#394d55″ custom_padding=”15″ custom_spacing=”10″ submit_button_classes=”has-16-font-size has-394-d-55-border-color has-text-color has-primary-color has-background has-secondary-background-color” email_field_classes=”has-16-font-size has-394-d-55-border-color” show_only_email_and_button=”true”]

Email kessan saduqa kessa galchun signup godha. αŠ’αˆœα‹­αˆα‹Žα‰΅αŠ• α‰ αˆ³αŒ₯αŠ‘ α‹αˆ΅αŒ₯ α‰ αˆ›αˆ΅αŒˆα‰£α‰΅ α‹¨α‹Œα‰₯αˆ³α‹­α‰½αŠ• αŠ α‰£αˆ α‹­αˆαŠ‘α’

[jetpack_subscription_form show_subscribers_total=”false” button_on_newline=”false” custom_font_size=”16″ custom_border_radius=”0″ custom_border_weight=”1″ custom_padding=”15″ custom_spacing=”10″ submit_button_classes=”” email_field_classes=”” show_only_email_and_button=”true”]

contuct us.

Yaada kessan formi asi gadi gutuun karaa salphaan nu qunnamaaβš–οΈ
bellamni kessan akka isinif qabamu bellama ergaaπŸ‘‡

yaada keessan nuf ergaa.

Mhaagj

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *