FDRE Government the 1st 10 years Proclamations in zip folder pdf available

Mannii Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Karraa websiitii ofiselawaatiin labsiilee Mottuummaa Fedeeraalaa lakk 1 (1988) kaasee hangaa labsii lakk 488 (1997) labsiilee woggaa kurnaan jalqabaa labsamaan fayilii zip folder kanaan isiniin gahee jiraa. biiliisaafii haala salphaadhaan bufachuun fayyadamaa

jimmaa Zone Attorney offiicial website deliver to you the FDRE PROC from no 1 1996 488 2005 in 12 zipped folder. you can download it free almost 480 pdf in one place.

Gazeta-1995 (No 1-14)

Gazeta-1996 (No 15-59)

Proc no 60-88 1997

Proc no 97-1281998 B

Proc no 191-226 2000

Proc No. 317-379 2003t

Proc No. 380-427 2004

Proc No. 433-480 2005

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *